top of page

Güzel sanatlar, film, fotoğraf, tasarım ve medya alanında işler üretmeyi planlayan ve bu eksende yaratıcı işlere farklı mecralarda alan açma, tanıtma, sergileme, gösterim gerçekleştirme, fikir geliştirme, yayınlama yelpazesinde çalışmayı amaçlayan bir kurum olmak için 2017'de Istanbul'da yola çıktı. Bu alanlardaki deneyim ve iletişim ağını da ulusal ve uluslararası perspektifte kullanabilmek için yanına aldı. Mediha Didem Türemen'in kuruculuğunda yaratıcılığa alan açan projeler  tasarlayarak ilerlemeyi hedefliyor.

İ l e t i ş i m   info.artworksistanbul@gmail.com

 

 

Artworks Istanbul is founded by contemporary artist Mediha Didem Türemen in 2017; after a twelve years experience on film industry and also on arts; aiming to produce artworks on fine arts, film, photography, design, media and to push the boundaries of creating ideas on contemporary visual works and on filmmaking. Planning to explore what it means to be human today, follow today's trends, write dreams, discover nature signs, create a universe, act on new artistic moves and share with audience.  

C o n t a c t   info.artworksistanbul@gmail.com

 

bottom of page